RettHR_FB1102.jpg

Lettere arbeidshverdag


Vi tilbyr HR-tjenester til din virksomhet slik at du kan frigjøre tid til økt verdiskapning.

 
 

Våre tjenester

Vi leverer operative tjenester innenfor hele HR-spekteret. Vi skal kunne utføre mest mulig for deg som leder, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din.  Vi mener at gode HR-tjenester må være tilpasset hver enkelt bedrift og hvert enkelt arbeidsmiljø. Du står derfor fritt til å avgjøre hvilke tjenester du ønsker fra oss. 

Les mer om våre tjenester »

RettHR_dialog

Vi gjør jobben for deg

Vi leverer operative tjenester innenfor hele HR-spekteret. Vi skal kunne utføre mest mulig for deg som leder, slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din.

Hva er HR?

HR står for Human resources, og brukes ofte som en samlebetegnelse på alle administrative aktiviteter i en bedrift som angår de ansatte, herunder også ledelse av disse.

Tradisjonelt har HR begrepet vært forbundet med rutinepregede og "reaktive" arbeidsoppgaver knyttet til personalarkiv, rekruttering og terminering av arbeidsforhold. HR-området omfatter både ansvaret for å kunne besvare juridiske problemstillinger innenfor blant annet arbeidsrett og personvern, grensesnitt mot HMS-ansvaret i bedriften, og det forutsetter ofte innsikt i organisasjonspsykologi. 

I nyere tid er HR anerkjent som et viktig strategisk satsingsområde for mange større bedrifter, med fokus på organisasjonskultur, motivering av ansatte, forebygging av konflikter, inkludering, omstillingsarbeid mm.

Rett HR bidrar til at også små og mellomstore bedrifter kan ta del i denne måten å jobbe på.

Ofte stilte spørsmål »

charles-deluvio-456508-kopi02.jpg

Vi tilbyr HR-tjenester til små og mellomstore bedrifter

Små- og mellomstore bedrifter

Som leder for en liten eller mellomstor bedrift har du et svært stort ansvarsområde, først og fremst knyttet til bedriftens kjernevirksomhet, men også som leder for dine ansatte.

I de aller fleste virksomheter er kjernevirksomheten noe helt annet enn ledelse og personalansvar, og mange ledere opplever usikkerhet og tidsutfordringer knyttet til sitt personalansvar. I store bedrifter et dette anerkjent og løst ved at man har ansatt en eller flere HR-medarbeidere som tar hånd om personalområdet, gjennom både reaktivt og proaktivt arbeid. Men mange mindre bedrifter kan ikke forsvare slike prioriteringer, eller har ikke behov for en HR-ansatt i 100% stilling. For disse kan outsourcing av HR-oppgavene, periodisk/løpende HR-support eller HR-bistand i konkrete saker være en god løsning. 

Kontakt oss »

 

 

Rett HR kombinerer juridisk og relasjonell kompetanse for å finne treffende tiltak for din bedrift og deg som leder. Riktig fokus for et godt arbeidsmiljø kan gi direkte utslag på bunnlinjen, både på kort og lang sikt.

— Anette Wattø Schei. Daglig leder, Rett HR